Personlige oplysninger – Lovmæssige forpligtelser

1. Hvorfor anvender vi dine personlige oplysninger?
Vi anvender dine personlige oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i forbindelse med lovgivning, retskendelser og myndighedsbeslutninger.

Dette omfatter brugen af dine personlige oplysninger til indsamling og kontrol af regnskabsoplysninger ved overholdelse af regnskabsregler.

2. Hvilke typer af personlige oplysninger anvender vi?
Vi anvender følgende kategorier inden for personlige oplysninger:
* kundenummer
* ordrenummer
* navn
* postadresse
* transaktionsbeløb
* transaktionsdato

3. Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Dine oplysninger bliver delt inden for Bang & Olufsen Silkeborg A/S, AV Solutions A/S.

Vi deler dine personlige oplysninger med IT-virksomheder, der tilbyder regnskabssystemer.

4. Hvilken lovmæssig ret har vi til at anvende dine personlige oplysninger?
Anvendelsen af dine personlige oplysninger er nødvendig, for at Bang & Olufsen A/S, AV Solutions A/S skal kunne opfylde sine lovmæssige forpligtelser.

5. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer dine oplysninger i overensstemmelse med den danske regnskabslov.

Menu