Beskyttelse af personlige oplysninger

Databeskyttelse har høj prioritet hos Bang & Olufsen Silkeborg (AV Solutions A/S), og vi ønsker åbenhed og gennemsigtighed omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Derfor har vi udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

1. Dataansvarlig

Bang & Olufsen Silkeborg er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for at beskytte dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Bang & Olufsen Silkeborg (AV Solutions A/S)
Torvet 2
8600 Silkeborg
Telefon: 86 82 51 22
Email: info@b1horsens.dk
CVR 29784655

2. Hvordan opbevarer vi dine oplysninger?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine oplysninger kan deles indenfor AV Solutions A/S. Bang & Olufsen Silkeborg agerer kun som behandler af dine personlige oplysninger.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Bang & Olufsen A/S. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig. Under hver navngiven proces nedenfor kan du finde de enkelte kategorier af tredjeparter.

4. Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse? 

Ved hver specifik anvendelse af personlige oplysninger, som vi opbevarer om dig, vil vi informere dig om, hvorvidt indsamling af dine data er baseret på et lovmæssigt krav eller for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personlige oplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

5. Hvad er dine rettigheder?

5.1 Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Bang & Olufsen Silkeborg A/S, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail

5.2 Retten til at overføre data:
Når Bang & Olufsen anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os. Det kan f.eks. være e-mail, navn, adresse, telefon nummer mv.

5.3 Retten til at korrigere data:
Du har til enhver tid ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. Du kan blot kontakte os via info@b1horsens.dk og oplyse os om dine ønsker herfor.

5.4 Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som Bang & Olufsen Silkeborg A/S benytter, undtagen i følgende situationer:

*Du har en uafklaret sag hos kundeservice
*Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
*Du har et økonomisk mellemværende med Bang & Olufsen Silkeborg A/S uanset betalingsmåde
*Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
*Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
*Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder
*Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne.

5.5 Retten til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på Bang & Olufsen A/S’ retmæssige interesser. Bang & Olufsen Silkeborg A/S fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

5.6 Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:
Du har ret til at modsætte dig direkte markedsføring.

Du kan framelde dig direkte markedsføring på følgende måder:

* Ved at følge instruksen i den enkelte markedsføringsmail
* Ved at sende en mail til info@b1horsens.dk med emnefelt “Ønsker ikke direkte markedsføring” og en tekst om, at du ikke ønsker at modtage markedsføring.

5.7 Retten til begrænset anvendelse:
Du har til enhver tid ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos Bang & Olufsen Silkeborg A/S under følgende omstændigheder:

*Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Bang & Olufsen Silkeborg A/S retmæssige interesser, skal Bang & Olufsen Silkeborg A/S begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
*Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal Bang & Olufsen Silkeborg A/S begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.
*Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
*Hvis Bang & Olufsen Silkeborg A/S ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

6. Hvordan kan du udøve dine rettigheder?   

Hos Bang & Olufsen Silkeborg A/S tager vi databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vi altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte os på info@b1horsens.dk med emnet “Databeskyttelse -” efterfulgt af dit emne.

7. Retten til at klage til en tilsynsmyndighed: 

Hvis du mener, at Bang & Olufsen Silkeborg A/S behandler dine personlige oplysninger på en ukorrekt måde, kan du altid kontakte os på info@b1horsens.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

8. Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:

Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder.

Læs om hvordan vi også anvender personlige oplysninger:

Menu